بایگانی ماه: فروردین 1401

منبع تغذیه پالس (PULS) جز کدام نوع از منابع تغذیه است؟

مقدمه :  با رشد روزافزون استفاده از تجهیزات الکترونیک در جهان ، نیاز هر چه بیشتر به نگهداری و توجه و افزایش طول عمر این تجهیزات بیشتر احساس می شود. لذا انتخاب و استفاده از منابع تغذیه مطمئن بعنوان اولین نقطه ورود ولتاژ و جریان به تابلو و تجهیزات حساس الکترونیکی ، به اندازه حساسیت […]

تخمین پروژه و اهمیت آن در پروژه های مهندسی

مهندسی برآورد

مقدمه : در بدو اقدام برای شرکت در یک مناقصه یا پیشنهاد ارجاع کار لازم است موارد ذیل توسط یک شرکت مورد توجه قرار گیرد تا هم به لحاظ رقابت با سایر شرکت کنندگان و ارائه پیشنهاد قیمت درست و رقابتی بتوان امتیاز فنی بالایی نیز اخذ نمود. این موارد خدمات و اقداماتی است که […]