سابقه شرکت باومولر به ۹۰ سال پیش برمی گردد. درست است  ۱۹۳۰ ! .

کار خود را با تولید موتورهای سه فاز آغاز کرد. در ۱۹۶۰ ساخت موتورهای DC را آغاز کرد و در ۱۹۸۵ با ورود به حوزه تریستورها و همزمان با شروع ساخت مبدل های DC و درایو و سرووموتر،  نظر شرکتهای بین المللی را به خود جلب کرد.

با ورود به بازار آمریکا در ۱۹۸۷ و با تلاش زیاد تبدیل به یک بازیگر جهانی شد.

در پاسخ به نیاز جهانی، سیستم های هوشمند و دیجیتال برای اتوماسیون صنعتی و تکنولوژی درایو در سبد تولید این کارخانه قرار گرفت.

در سال ۲۰۰۰ با تولید محصول Mega drive Line II یکی از  سریعترین PLC ها را به دنیا معرفی کرد و در سال ۲۰۰۲ با تولید سری جدید موتورهای سنکرون، که بر اساس تکنولوژیdirect drive  کار می کنند توانست ثابت کند که کنترل بسیار دقیق تر و آسانتری در کنترل حرکت موتور داشت.

این شرکت تنها به فروش فکر نمی کند بلکه خود را متعهد به سرویس دهی در تمام مراحل از برنامه ریزی اولیه تا ساخت و راه اندازی و نگهداری ماشین آلات می داند.

لذا موفقیت بسیار زیاد این شرکت در بازار اروپا و آمریکا مورد توجه شرق قرار گرفت و خط تولید موتورهای دیسکی این شرکت در شهر ووجیانگ چین با هدف تولید یک میلیون موتور مورد بهره برداری قرار گرفت.

اخیرا در سال ۲۰۱۵ شروع ساخت موتورهای گشتاور زیاد خود را به ثبت رساند.