خدمات مشاوره مناقصات:

طراحی اولیه و برآورد قیمت مناقصات پست های انتقال  ( شامل بخشهای LV و HV و ساختمان )

طراحی اولیه و برآورد قیمت مناقصات خطوط انتقال نیرو 

طراحی و محاسبات اولیه، برآورد قیمت خرید و اجرا در مناقصات تولید برق خورشیدی ( طراحی اولیه با نرم افزار PVsys  و – – استانداردهای وزارت نیرو  و قیمتهای اجرایی منطقه)

طراحی اولیه و برآورد قیمت مناقصات جبران ساز توان راکتیو کارخانجات طراحی اولیه و برآورد قیمت ساختمانهای صنعتی و پستهای برق

طراحی کامل فونداسیون تجهیزات بر اساس جانمایی و ابعاد تجهیزات در پلان مصوب

خدمات TBE با سازندگان و تست و بازرسی تجهیزات :

مشاوره تخصصی و کنترل مدارک مهندسی خرید ترانسفورمرهای قدرت  و تجهیزات برق فشار قوی

بازرسی و تست تجهیزات برق فشارقوی و ارائه گزارش کامل تست و نقطه نظرات فنی و کامنت به سازنده

کنترل نقشه های سازندگان تجهیزات قبل از تحویل به کارفرما و تست تجهیزات در محل سایت

خدمات نظام مهندسی برق ساختمان :

اندازه گیری مقاومت چاه ارت و مقاومت زمین

اجرای چاه ارت و سازماندهی ارت ساختمان ( بر اساس آخرین بخشنامه های مبحث ۱۳ سازمان نظام مهندسی )

ارائه چک لیست سیستم برق ساختمان و تائید مدار کلید ( نشتی جریان)

شرح خدمات مشاوره برآورد :

در بدو اقدام برای شرکت در یک مناقصه یا پیشنهاد ارجاع کار لازم است موارد ذیل توسط یک شرکت مورد توجه قرار گیرد تا هم به لحاظ رقابت با سایر شرکت کنندگان و ارائه پیشنهاد قیمت درست و رقابتی بتوان امتیاز فنی بالایی نیز اخذ نمود. این موارد خدمات و اقداماتی است که تیم مهندسی شرکت آسیا برق باوند با هدف برنده شدن مناقصه گر در مناقصه و یا توصیه به عدم شرکت در یک مناقصه برای شرکتهای پیمانکار فراهم نموده است. ( اصطلاحا تصمیم به Bid/No bid!).

مرحله اول : قبل از تصمیم گیری در مورد حضور یا عدم حضور در یک مناقصه، مهمترین اقدام یک شرکت، برآورد حجم کار، بررسی نقدینگی انجام کار و نحوه پرداخت کارفرمای پروژه جهت برنامه ریزی خرید تجهیزات پروژه و اخذ پیشنهاد قیمت از سازندگان بر اساس این شرایط پرداخت می باشد.

 

مرحله دوم : در مرحله بعد می بایست اسناد مناقصه به لحاظ ریز آیتمها و شرح کارهای مدنظر کارفرما بررسی شود.

گاهاً تجهیزات مد نظر کارفرما در اسناد مناقصه، با شرایط واقعی کار، استانداردها، شرایط محیطی تاثیرگذار در طراحی، تناقض زیادی دارد که لازم است در همان ابتدا به مشاور و کارفرما منعکس شود تا اسناد مورد تجدید نظر قرار گیرد تا با توجه رقابت بین شرکت کنندگان مناقصه، تعبیر شرکت کنندگان از حجم کار و نوع تجهیزات مورد نیاز کارفرما یکسان باشد.

زیرا در غیر اینصورت ، طرح ادعاهای بعدی و مشکلات پیچیده پس از قرارداد ( به دلیل اختلاف در اسناد مناقصه و شرایط واقعی کار )، موجب تطویل پروژه و خسارت مالی به پیمانکار خواهد گردید.

 

نتیجه : بررسی دقیق اسناد مناقصه اولیه و طرح سوالات حین مناقصه با توجه به تجارب قبلی ، تعبیر شرکت کنندگان از کار یکسان سازی شده و از بروز بسیاری مشکلات قراردادی و زمانی برای طرفین قرارداد در آینده جلوگیری خواهد شد.

 

مرحله سوم : بعد از به قطعیت رساندن اسناد مناقصه ( طی مرحله دوم فوق) ، نیاز به برآورد دقیق متریال و کار اجرایی مورد نیاز خواهد بود.

با توجه به قیمت بسیار زیاد حمل و اجرا که گاهی تا ۴۰ درصد هزینه خرید را شامل می شود لازم است برآورد دقیقی از اجرا و حمل انجام گیرد ( زیرا مقدار آن در اسناد دقیقاً ذکر نمی گردد‌).

مرحله بعدی، استعلام از شرکتها خواهد بود. برآورد دقیق کار در زمان مناقصه که استعلام می شود نبایستی با طرح نهایی پروژه بیش از ۵ درصد اختلاف داشته باشد.

در واقع با تهیه نقشه های اولیه و برآورد دقیق، مخصوصا آیتمهایی که توسط کارفرما بطور دقیق محاسبه نشده و بصورت LOT در نظر گرفته شده است، از بیش فرض حجم کار جلوگیری شده و قیمت پیشنهادی مناقصه توسط شرکت بسیار رقابتی تر خواهد شد.

در برخی پروژه ها با طراحی اولیه انجام شده توسط نرم افزارها، تغییرات زیادی در سطح اتصال کوتاه کلیدها یا نحوه رله گذاری بوجود آمده که منجر به تجدید نظر و تغییرات گسترده در آیتم های اسناد مناقصه اولیه کارفرما گردید .

چنانچه به دلیل نیاز به گارانتی انجام کار ، برخی شرکتها برآورد درستی به لحاظ فنی داشته باشند و بقیه شرکت کنندگان تنها به موارد ذکر شده در اسناد توجه داشته باشند و تغییرات مورد نیاز در اسناد برای همسان سازی به کارفرما منعکس نگردد، قطعا احتمال برنده شدن شرکتهایی که طرح را به درستی بررسی کرده اند، پائین تر خواهد آمد.

مرحله چهارم : انتخاب برنده مناقصه با توجه به امتیاز فنی و مالی انجام می شود.

لذا مهمترین قدم در یک مناقصه ، انتخاب سازندگان با کیفیت و ارزان هستند.

بدین منظور باید تعداد زیادی استعلام به سازندگان ارسال شود و اخذ قیمت تنها محدود به دو یا سه شرکت نشود تا ضمن تصمیم گیری صحیح در انتخاب سازندگان، بتوان آلترناتیوهای بیشتری را جهت مذاکره خرید بعد از برنده شدن کار، فراهم نمود.

به عبارتی ارائه لیست چند سازنده با کیفیت در زمان پیشنهاد بعنوان آلترناتیو، هم موجب کسب امتیاز فنی بیشتر خواهد شد و هم با توجه به رقابت بین سازندگان و پیمانکاران پیشنهادی، امکان مذاکره با آنها پس از قرارداد آسانتر و با شرایط بهتری همراه خواهد بود.

 

مرحله پنجم‌ : یکی از مهمترین اقدامات توسط شرکت، به منظور کسب امتیاز فنی بالاتر، تهیه نقشه های اولیه دقیق و با کیفیت همراه پیشنهاد خواهد بود.

در اینصورت مشاور و کارفرما به توانایی شرکت کننده در انجام حرفه ای کار و اتمام به موقع آن اطمینان بیشتری خواهند نمود و این موضوع در انتخاب مناقصه گر مناسب تاثیر مستقیم خواهد داشت.

شرکت آسیا برق باوند به همراه تهیه و گردآوری پیشنهاد فنی و مالی مناسب، نقشه های با کیفیت و استاندارد که دید درست پیمانکار از کار را تائید کند، تولید خواهد نمود.

 

مرحله ششم : پاسخگوئی به سوالات مشاور و کارفرما در حین مناقصه

شرکت آسیا برق باوند در اسرع وقت سوالات و ابهامات مشاور طرح و کارفرما را پاسخ داده و نظر مثبت مشاور در کسب امتیاز فنی بالا را جلب خواهد نمود.

مرحله هفتم : جداول قیمتی پر شده بر اساس استعلام ها همراه با ضرائب بالاسری مناسب که توسط این شرکت توصیه می شود در چندین آلترناتیو به شرکت کننده در مناقصه ارائه خواهد شد.

مناقصه گر بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت، یکی از این پیشنهاد ها را جهت درج در برگه خلاصه قیمت ارائه خواهد نمود.

 

مرحله هشتم : همکاری با شرکت کننده در مناقصه در بررسی و نهایی سازی قرارداد با کارفرما، بعد از برنده شدن، به لحاظ تقسیم بندی ارزی و ریالی و تهیه برنامه زمانبندی انجام کار ( جهت تطابق با cash flow در نظر گرفته شده ) و تصمیم گیری ترتیب زمانی خرید و اجرا و ارائه صورتوضعیت مناسب

 

توجه :  تمامی مکاتبات حین مناقصه و ایمیل ها ، پیشنهاد قیمت، لیست سازندگان و پیمانکاران پیشنهادی و نقشه های تهیه شده ، برنامه زمانبندی و بطور کلی تمامی اطلاعات پیشنهاد دهنده کاملا حفاظت شده و تحت هیچ عنوان و هیچ زمانی بجز به مدیرعامل شرکت یا نمایندگانی که شرکت معرفی می نماید تحویل داده نخواهد شد و از این لحاظ این شرکت متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان و مناقصه گران می باشد.

لیست برخی مناقصات انجام شده

مناقصه گر :

شرکت PINGAO چین

مناقصه بین المللی۶۷ پست از  ۳۱۲ پست فشار قوی

کارفرما : برق منطقه ای تهران

تهیه توسط آسیا برق باوند برای شرکت Pinggao

نتیجه : برنده مناقصه

مناقصه گر :

شرکت پتروتکسان

مناقصه خط و پست فشارقوی ضد انفجار

کارفرما : پالایشگاه تهران

تهیه توسط آسیا برق باوند

مناقصه گر :

شرکت مپنا

مناقصه خط و پست فشارقوی

 • پست و خط ۴۰۰ کیلوولت بنگلادش

BHULTA 400/230 kV Substation   ASHUGANJ-BHULTA 400 kV Transmission Line &

 • پست و خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت کشور عمان

Lekhwair Power System Upgrade-Feed

 • ۱۰ پست ۱۳۲ کیلوولت و خط انتقال کشور کنیا

KENYA Power Transmission System Improvement

 • پست ۳۳۰ کیلوولت کشور اکراین

Expansion of 330 kV SS- Bar

 • پنج پست ۲۰/۶۶ کیلوولت کشور سوریه
 • چهار پروژه خط انتقال 230 کیلوولت کشور اتیوپی

ETSIP-1 “Transmission Lines”

 • پست ۱۵۰/۶۳ کیلوولت کشور مالی

 Travaux de Création du Poste 150 kV/63 kVde Ségou

 • توسعه پستهای برق کشور ساحل عاج

Projet d’Urgence de Réhabilitation du Secteur de l’Electricité (PURE) Don N° H 4830 CI     

Appel d’offres international nOFT08/PURE/C1I2009       

Pour la Fourniture et installation de 6 transformateurs de puissance de 90/16,5 kV 50 MVA et les rames HTA 24 kV associées

 • پستهای ۳۳/۱۱ کیلوولت بغداد کشور عراق
 • پستهای ۱۳۲ کیلوولت کردستان – سلیمانیه عراق

EPC 132 kV Substations in Sulaimaniyah Governorate

 • مناقصه ۴ پست ۲۲۰ کیلوولت و خط انتقال کشور سودان
 • مناقصه پست ۴۰۰ کیلوولت سمنان – ایوانکی
 • پست ۱۳۲ کیلوولت عسلویه